سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند، دانشمند نمی شود، تا اینکه . . .در برابر دانشش چیزی از کالای پست دنیا نگیرد . [امام علی علیه السلام]
 

 

 

جرعه های شریعت

تقلید میت ابتداءا جایز نیست، ولی بقای بر تقلید میت اشکال ندارد. و باید بقای بر تقلید میت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی‏از مسایل به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد می‏تواند در همه مسایل از او تقلید کند.

 • کلمات کلیدی :

 • ::: دوشنبه 89/10/27 ::: ساعت 10:56 عصر :::   توسط محمد محمدی پور 
  نظرات شما: نظر

  به دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

 • کلمات کلیدی :

 • ::: دوشنبه 89/10/27 ::: ساعت 10:53 عصر :::   توسط محمد محمدی پور 
  نظرات شما: نظر

  مجتهد و اعلم را از سه راه می‏توان شناخت: اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنکه عده‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

 • کلمات کلیدی :

 • ::: دوشنبه 89/10/27 ::: ساعت 10:52 عصر :::   توسط محمد محمدی پور 
  نظرات شما: نظر

  تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد

 • کلمات کلیدی :

 • ::: یکشنبه 89/10/26 ::: ساعت 10:39 عصر :::   توسط محمد محمدی پور 
  نظرات شما: نظر